RESURS WIND I URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W CAŁEJ POLSCE

Opis

Drodzy Państwo,

Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym, chcielibyśmy zaproponować Państwu profesjonalne przygotowanie Resursu urządzeń dźwigowych na terenie całej Polski na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), które wprowadza pojęcie RESURSU

Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu przeprowadzenie Resursu odpowiednio do wytycznych UDT (Urząd Dozoru Technicznego) dokonaliśmy podziału na dźwigi o okresie użytkowania:

A) Do 10 lat koszt wykonania resursu 450 zł
B) Od 10 do 20 lat koszt wykonania resursu 650 zł
C) Od 20 do 25 lat koszt wykonania resursu 850 zł
D) Powyżej 25* lat koszt wykonania resursu 4000 zł
Do podanych cen należy doliczyć VAT

• Dla dźwigów eksploatowanych więcej niż 25 lat. Wymagane jest wykonanie przeglądu specjalnego, gdzie zostanie określony jego stan techniczny wraz z określeniem niezgodności biorąc pod uwagę obecny standard w oparciu o normę PN-EN 81-80. Jest to bardzo ważne ponieważ wszystkie niezgodności stanowią zagrożenie dla bezpiecznego eksploatowania takich urządzeń. Określimy Państwu wymagane działania które umożliwią dalszą eksploatację urządzeń transportu bliskiego (Dźwigów). Zostanie również wykonane badanie przez odpowiedni organ jakim jest UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

W przypadku negatywnego wyniku stopnia wykorzystania urządzenia dźwigowego konieczne jest przeprowadzenie Przeglądu Specjalnego, którym jest techniczna ocena stanu urządzenia i stopnia realnego wykorzystania RESURSU, podlegającego pod ustawę o dozorze technicznym ( Dz. U. poz. 1040).

A) Przegląd specjalny to 0,00 zł
B) Dodatkowo niezbędne do przeprowadzania badania jest wypożyczenie obciążenie przykład 1zł netto na 1 kg udźwigu urządzenia.
C) Po skończonym przeglądzie specjalnym niezbędne jest doraźne badanie wykonane przez UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) – Koszt badania 700 zł netto

Zapraszamy do kontaktu na adres: biuro@resurs-utb.com
https://resurs-utb.com/
Telefon Kontaktowy 886-370-198

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

resurs-utb

January 22, 2020 21:46
Telefon kontaktowy: 886-370-198
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wkazachstanie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...